Company

Company info
ប្រវត្តិរូបក្រុមហ៊ុន

 

 

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន វិទ្យាស្ថានអាស៊ី FinTech/DX

ឈ្មោះតំណាង        រដូវក្តៅ/HUMMER

ទីតាំង

2-12-2 B1, Kichijodera, Musashino, Tokyo


ទូរស័ព្ទ +81 422-57-4910

មាតិកាអាជីវកម្ម

អាជីវកម្មក្រៅនាយកប្រតិបត្តិ/COO

អាជីវកម្មទីផ្សារអាស៊ី

អាជីវកម្មសំណង់ FinTech/DX